Print Page | Close Window

การทำ EIA โรงไฟฟ้าขนาด 20 MW

Printed From: สผ.
Category: ถามมา - ตอบไป
ชื่อกะดาน: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกระดาน: ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
URL: http://www.onep.go.th/onepboard/forum_posts.asp?TID=5
พิมพ์เมื่อวันที่: 24 พ.ย. 2014 เวลา 03:18
Software Version: Web Wiz Forums 8.06 - http://www.webwizforums.com


กระทู้: การทำ EIA โรงไฟฟ้าขนาด 20 MW
ตั้งกระทู้โดย: Guests
Subject: การทำ EIA โรงไฟฟ้าขนาด 20 MW
วันที่ตั้งกระทู้: 26 มิ.ย. 2007 เวลา 12:46
การทำ EIA โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนาด 20 MW ใช้เชื้อเพลิง Bio mass ในขั้นตอนการทำ EIA ต้องทำอะไรบ้าง ??? มีตัวอย่างโครงการที่ทำไปแล้ว หรือสามารถ download จากที่ใดบ้างครับ กรุณาตอบทาง e-mail
ขอบคุณครับตอบแล้ว:
ตั้งกระทู้โดย: Guests
วันที่ตั้งกระทู้: 03 ก.ค. 2007 เวลา 13:02

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 20 เมกกะวัตต์ เข้าข่ายต้อง จัดทำ EIA ตามประกาศ ประเภทและขนาด โครงการหรือกิจการ ที่เข่าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการจัดทำรายงานฯ ให้เป็นไปตามประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนแนวทางการจัดทำ EIA โครงการโรงไฟฟ้าสามารถหาได้ในเว็บไซด์นี้ หัวข้อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง รายงานฯ สามารถมาดูได้ที่ห้องสมุดของสำนักงานฯ ครับ มีเผยแพร่ แต่ท่านต้องเข้ามาดูเองนะครับ ตัวอย่าง เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ จังหวัดพิจิตร ขนาด 22 เมกกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย และอีกหลายโครงการ ครับ


ตั้งกระทู้โดย: Guests
วันที่ตั้งกระทู้: 11 พ.ย. 2008 เวลา 11:20
กระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมจากนำมันเตาเป็นถ่านหินผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง


ตั้งกระทู้โดย: Guests
วันที่ตั้งกระทู้: 24 พ.ย. 2008 เวลา 20:07
การทำ EIA โรงงานอุสาหกรรมมีขั้นตอนการทำ EIA ต้องทำอะไรบ้าง ??? มีตัวอย่างโครงการที่ทำไปแล้ว หรือสามารถ download จากที่ใดบ้างครับ กรุณาตอบทาง e-mail mailto:konjoynoi_p@hotmail.com - konjoynoi_p@hotmail.com
ขอบคุณค่ะPrint Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.06 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info